Ang Pag-ibig ng Taong may Sipon

Ang love parang taong may sipon na kumakain ng paborito niyang pagkain. Kahit hindi niya ito malasahan ng mabuti, kinakain pa rin niya ito ng buong galak dahil paborito at gusto niya ito.

1c

          Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit hindi Niya tayo maramdaman minsan, sa kadahilanang tayo’y tunay Niyang mahal, tinutulungan at buong kasiyahan Niya pa rin tayong iniibig. Alam Niyang hindi tayo perpekto at alam Niyang tayo’y makasalanan. Ngunit ng dahil sa Kanyang pag-ibig, inialay Niya ang Kanyang bugtong na Anak upang tayo’y maligtas. Na sinuman ang nananalig at naniniwala sa Kanya ay parang pagkain na magiging paborito ng Diyos. Buong kagalakan Niya itong tatanggapin at ngunguyain upang mapabilang sa Kanyang buong pagkakakilanlan.

Ganundin naman ang pag-ibig ng tao sa Diyos, sa kabila ng mga kamalian natin, damang-dama pa rin natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Buong kasiyahan nating dinarama ang pag-ibig ng Diyos kahit tayo’y parang nakakaramdam ng kakulangan sa ating sarili. Alam nating sa Panginoon mapupunan ang lahat ng ito. At kung sa patuloy nating pagkain, manunumbalik ang ating kalakasan at tayo’y gagaling sa pamamagitan ng kadakilaan ng Diyos.

Paano mo man tingnan ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ang pag-ibig natin sa Diyos, isa lang ang katotohanan: Tayo’y Kanyang unang inibig kaya’t natuto tayong magmahal.

❝ Tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. ❞

–          1 Juan 4:19

 

Advertisements

What is your Patience Reward?

If I work patiently on something right… will I be able to get all of these?

yeah sarap

Yes, of course! Definitely.

 

Just as it is written:

❝ Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. ❞

– Psalm 37:4

 
 

Youth Factor 6: Restored

Photo Credit: truthonair.com

Photo Credit: truthonair.com


 

Nung Sabado, April 20, naganap na ang Youth Factor 6: Restored. As I was on my way to Cuneta Astrodome, ang lakas ng kaba ko, yung tipong nahihirapan akong huminga na parang hinihika. Hindi ko alam kung dahil sa late na ko o kung dahil sa theme na sakto sa akin, Restoration. Pero anupama’t nagpatuloy pa din ako sa paglalakad papunta sa sakayan kasi sayang naman yung libreng court area ticket ko from Pastor Ronald Molmisa. Also, my spirit is strongly telling me to go. So I let the spirit lead me.

Pagdating ko sa venue… ang daming tao, puro kabataan (malamang, YOUTH factor nga eh). Lahat sila, grupo-grupo, ako solong-solo. But it’s not important naman kung may kasama ako o wala. I’m used to it, doing things on my own. But anyway, ang haba ng pila sa entrance. Ang init. Pero kahit ganun, I never see nor hear myself na mainis o magreklamo. I just wait with excitement. And the next thing I know I was raising my hand up high, singing praises to the Lord.

The song “How He Loves” made me cry. I just realized how loved I am under His grace. That in spite of my stubbornness He is there to embrace me and remind me that He will always love me no matter what. Iba ang pag-ibig ng Diyos – very unconditional. Hinding-hindi ito matatapatan ninuman. At kahit ako, hindi ko ito kayang pantayan.

 

Nagumpisa ang topic sa “Restoring God’s Design for You.” The speaker is a living testimony how God works for the things that seems to be impossible. He is Bro. Vins Santiago, the first Filipino male who undergone sex change, but then eventually knew Jesus and became a man again. This shows how God changes the heart of His people towards righteousness. Truly, the truth sets a man free. And with Jesus Christ in our life, unti-unti Niya tayong babaguhin.

The second topic is “Restoring Genuine Love,” by Pastor Ronald Molmisa, the author of the best-selling book, Lovestruck. As he start his talk, nabuhayan ang mga kabataan. Syempre, tungkol sa pag-ibig ang topic kaya relate na relate ang lahat. Love is the only thing that makes the world goes round. Kahit paulit-ulit pag-usapan, hindi nawawala ang excitement sa bawat isa. At kahit alam na ang tama, marami pa rin ang nahuhulog sa maling pag-ibig. But this topic made me realized the real meaning of True Love. It is not based on emotion/feeling. It is a decision, an act to the will of God. At ang pinakamahalagang utos ng Panginoon ay nasasaad sa Matthew 22:37-38, “Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ This is the first and greatest commandment.” As we obey this, surely everything will go well into our lives.

“It is not an accident that you belong to your family,” said Bishop Jonel Milan on the third topic about, “Restoring Harmony in the Family.” Ang pamilya natin ang una’t huli nating nakakasama sa bawat araw. We are made for each other. We are to grow and to learn with each other. God created us with purpose, and to where you are right now, surely, that is where you belong to serve your purpose. There is no perfect family, pero dahil nilagay ka ni Lord sa pamilyang kinabibilingan mo, siguradong ikaw ang maghahatid sa kanila ng harmonization that comes from the leading of our God. You will be the instrument to initiate God’s love to each member of your family. So let us be united with Jesus Christ and let Him work into our lives to affect the lives of people around us.

For the last topic, “Restoring First Love with God,” this completes my restoration. As Pastor Clem Guillermo site the verses from Revelation 2:4, “Yet I hold this against you: You have forsaken the love you had at first,” I was moved by these strong words. It comes from the Lord saying, “You don’t love me like you do.” Natamaan ako kasi totoo. Hindi na nga ganun kalalim yung pagmamahal na una kong ipinakita sa Kanya. Although hindi naman nawala yung love ko for Him, still, it is not the way I have loved Him from the start – the love that I have experienced when I first received Him in my heart as my Lord and Savior. As my journey begins on being a Christian, maraming pagsubok ang dumating na nakaapekto sa relationship ko kay God. Hanggang sa unti-unti nitong pinatay ang nagaalab na pag-ibig ko sa Diyos, na nagdulot ng mabilis kong kapaguran sa mga bagay-bagay – yung tipong hindi ko na alam kung may patutunguhan pa ba ang bawat pagkilos ko. Pero kahit na ganun, I still experience the love of God into my life. Alam kong nandiyan lang Siya naghihintay sa aking pagbabalik. Kaya’t walang anupama’t ako’y napatayo sa aking kinauupuan upang mapasama sa dasal ni Pastor Clem para sa restoration ng relasyon ko sa Panginoon. And with that, I know that God will make His way into my life forever and ever.

 

Sa pagtatapos ng programa, iba ang kasiyahang nadama ko. Magaan sa pakiramdam at alam kong kasama ko na ang Panginoon sa lahat ng aking ginagawa. I am now ready to face all life’s challenges that would test and strengthen my faith in Him. I am forever united in the love of God.

 
 

The Power in Your Faith

 

❝ Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. ❞

– Hebrews 11:1

Faith is not just a simple belief in God. It is the confidence in Him to perform miracle – believing for the impossible things to become possible.

To some of us, many have experienced miracles without expecting it to happen. These are the people who found nothing in this world and find themselves giving up everything to God. They can’t find any solution so they just leave it all to God. And with the glory of our God, their trust in Him bears good things in their lives. Hope rises from the work of our Lord in Heaven. This is what we call TRUST in the name of Jesus Christ, our Lord. Trust that He will never leave us nor forsake us.

And for the ones whose hope is sure and patient, they are the FAITHful people of God. They know what they’re praying and they believe that God will answer it. It is their persistence towards something that seems to be impossible for men to carry on but possible for God to perform. Faith is having trust on what we hope for and being definite of what we can’t see yet. This is being firm on our prayers up to the last, and holding on to His greatness and waiting patiently in His actions.

And we know that with our faith, we will always be blessed. So in whatever circumstances… BELIEVE THAT GOD IS AT WORK. Be firm with your faith and be still with our Lord Jesus Christ.