Sacrifice No More

I should’ve done something more for myself…

But something came up..
It always came up whenever I’m about to enjoy..
He needs me more than I need myself
to get pampered and all.

I have sacrificed too much,
to the point that what was left for me is him..
Only him.
Now I was left with nothing.

image

Advertisements

Ang Pag-ibig ng Taong may Sipon

Ang love parang taong may sipon na kumakain ng paborito niyang pagkain. Kahit hindi niya ito malasahan ng mabuti, kinakain pa rin niya ito ng buong galak dahil paborito at gusto niya ito.

1c

          Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit hindi Niya tayo maramdaman minsan, sa kadahilanang tayo’y tunay Niyang mahal, tinutulungan at buong kasiyahan Niya pa rin tayong iniibig. Alam Niyang hindi tayo perpekto at alam Niyang tayo’y makasalanan. Ngunit ng dahil sa Kanyang pag-ibig, inialay Niya ang Kanyang bugtong na Anak upang tayo’y maligtas. Na sinuman ang nananalig at naniniwala sa Kanya ay parang pagkain na magiging paborito ng Diyos. Buong kagalakan Niya itong tatanggapin at ngunguyain upang mapabilang sa Kanyang buong pagkakakilanlan.

Ganundin naman ang pag-ibig ng tao sa Diyos, sa kabila ng mga kamalian natin, damang-dama pa rin natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Buong kasiyahan nating dinarama ang pag-ibig ng Diyos kahit tayo’y parang nakakaramdam ng kakulangan sa ating sarili. Alam nating sa Panginoon mapupunan ang lahat ng ito. At kung sa patuloy nating pagkain, manunumbalik ang ating kalakasan at tayo’y gagaling sa pamamagitan ng kadakilaan ng Diyos.

Paano mo man tingnan ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ang pag-ibig natin sa Diyos, isa lang ang katotohanan: Tayo’y Kanyang unang inibig kaya’t natuto tayong magmahal.

❝ Tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. ❞

–          1 Juan 4:19

 

Ngayong Gabi

Oh kay tahimik ng gabi,

At wala akong masabi.

Ngunit ang dami kong iniisip

Sa utak ko’y sila’y sumisilip.

Sinusubukang ilabas ang emosyong aking tinatago.

 

Ang buwan na hindi ko makita,

Mga bituin na parang nagsasalita.

Ang tunog ng kuliglig

At ang hanging kay lamig

Sinusubukang ilabas ang emosyong aking nililihim.

 

Tanaw ko ang buong kalangitan

Ramdam ko ang kalungkutan.

Nasisilayan ko ang kalupaan,

Walang taong nagdadaan.

Sinusubukang ilabas ang emosyong aking gustong isigaw.

 

Photo Credit: www.deviantart.com

Photo Credit: www.deviantart.com